תגית

מיחזור

יצאת עט

פרסומת שרצה בימים אלה על המסך, שמטרתה לגרום לנו למחזר. אני חייב להגיד שהחלק ההתחלתי של הפרסומת עושה לי קונוטאציות…