תנאי שימוש

שלום וברוכים הבאים לאתר הפטריה (להלן: “האתר“), המאפשר למשתמשיו להיחשף ולצפות בתוכן בענייני פנאי, בידור, תרבות טכנולוגיה וכיוצא בזאת, כפי שיפורט להלן.

האתר מופעל על ידי הפטריה מדיה גרופ, ע.מ. 558204780, מכתובת: שמשון זליג 7 ראשון לציון, טל’: 0525708273, דוא”ל [email protected].

בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות לנציגי האתר בכתובת דוא”ל: [email protected], בטל’: 0525708273 או בדואר בכתובת: שמשון זליג 7 ראשון לציון.

הכותרות בתנאי שימוש אלה תשמשנה לנוחיות בלבד.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסים לשני המינים כאחד.

 1. הגדרות
  1. המשתמש – גולש באתר.
  2. האתר – הפטריה.
  3. הנהלת האתר – הפטריה מדיה גרופ ו/או מי מטעמם.
  4. מידע ו/או תוכן – מידע מכל סוג, כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio- visual) , מוזיקלי, או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה(sample) , סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר(format) , פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).
 2. כללי
  1. תקנון זה, מאפשר לך להשתמש באתר לשימושך האישי בלבד ולא לשימוש מסחרי כלשהו.
  2. האתר הוא פלטפורמה המאפשרת למשתמשיה לצפות בתכנים שונים מהרשת, לרבות כתבות, המלצות ומשחקים וכיוצא בזאת.
  3. האתר עשוי להפנות לאתרים של צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה. אין בהפניות אלו כדי להקים אחריות לאתר או כדי להבטיח כי התוכן באתרים אלו הוא מדויק, אמין וכיוצא בזאת.
 3. שימוש ומילוי פרטים
  1. האתר מיועד לאזרחים ישראליים בני 18 לפחות.
  2. הנהלת האתר תוכל לגרוע או להוסיף מהפרטים הנדרשים לצורך הזדהות באתר ו/או לשימוש בו וזאת ע”פ שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לחוקים ולתקנות הרלוונטיים אשר יתפרסמו מעת לעת.
 4. שינויים באתר
  1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי התקנון בכל עת; ושינויים אלו יהיו בתוקף מיד לאחר פרסומם.

 

 1. קניין רוחני
  1. כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסמים באתר הינם בבעלות הנהלת האתר ומוגנים על-פי כל דין, לרבות החשבונות, כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימות לקוחות, פילוח שוק, רשימות משתמשים, גרפיקה, מידע שסופק על-ידי המשתמשים וכדומה.
  2. כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים אסורים בהחלט, ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית.
  3. ככל שהנך חפץ בשימוש כלשהו כאמור לעיל, עליך לקבל את הסכמת הנהלת האתר בכתב, ואם הבעלות בזכויות שייכת לצדדים שלישיים הנהלת האתר תפנה אותך אליהם.

 

 1. רישיון שימוש מוגבל
  1. בכפוף לכך שתציית לתנאי הסכם זה, ניתן לך בזאת רישיון שימוש בשירותי האתר, לרבות היתר לגלוש בו.
  2. כל שימוש שאינו בהתאם לרישיון המוגבל לרבות גלישה באתר, ייחשב כהפרה של הסכם זה.
  3. הנך מתחייב לשמור על זכויות היוצרים ו/או קניין רוחני ו/או זכויות אחרות על פי כל דין של האתר ו/או של המשתמשים, ולהימנע מפגיעה ו/או שינוי ו/או שיבוש תכנים באתר או פגיעה בזכויות צד ג’ כלשהו.
  4. חל איסור מוחלט לבצע סריקה רובוטית של האתר או להטיל על שרתיו עומס בלתי סביר, ללא אישור מפורש בכתב. גלישה לאתר באמצעות בינה מלאכותית, או הפעלת מערכת אוטומטית שתגלוש לאתר, ללא אישור בכתב מהנהלת האתר, תחשב כפריצה לשרתי האתר, והנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות למצות את הדין במישור הפלילי והאזרחי עם האחראי.
  5. חל איסור מוחלט להתחזות לאחר ו/או למסור פרטים כוזבים.
  6. חל איסור לשגר ספאם באמצעות האתר.

 

 1. הגבלת אחריות
  1. האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו מוגשים ומועמדים לרשותך כפי-שהם (“AS-IS”).
  2. הנהלת האתר לא תישא באחריות לכל פגיעה ו/או נזק שייגרם למשתמש בשל השירות, ו/או לצד ג’, למעט אם נעשה בזדון ע”י האתר.
  3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי אין במידע המוצג באתר כדי להעיד על אמיתיותו ו/או דיוקו ו/או להוות המלצה.

 

 1. קישורים חיצוניים וסימני מסחר של חברות אחרות
  1. האתר עשוי להכיל בתוכו קישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע ו/או משאבים אחרים המצויים באתרים אחרים במרחבי האינטרנט ומהם.
  2. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי כל הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר אליו.
  3. הנהלת האתר אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הוויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
  4. כאמור לעיל, האתר עשוי להפנות לאתרים של צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה. אין בהפניות אלו כדי להקים אחריות לאתר או כדי להבטיח כי התוכן באתרים אלו הוא מדויק, אמין וכיוצא בזאת.
  5. האתר עלול להכיל סימני מסחר ולוגו של חברות אחרות, כצורך תיאורי. אין להניח כי קיימת זיקה או סינוף לחברות אחרות, אלא אם צויין מפורשות אחרת.
  6. חלק מהתמונות באתר נרכשו תחת רשיון שימוש ואין לנו זכויות יוצרים בהן.

 

 1. שימוש בינלאומי באתר
  1. לאור אופייה הגלובלי של רשת האינטרנט, המשתמש מסכים כי כל פעולה הנעשית למול האתר, נעשית לפי חוקי מדינת ישראל בלבד.

 

 1. פרסומת
  1. האתר רשאי להעניק למפרסמים אפשרות להעלות, לפרסם, לשמור ולהציג באתר סוגים שונים של מידע, אך הנהלת האתר אינה יכול לנטר ואינה מנטרת באופן פעיל את התוכן שמועלה לאתר.
  2. האחריות לתוכן המודעות שתפורסמנה באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות תחול על המפרסמים בלבד.
  3. להנהלת האתר אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר.
  4. האחריות על תוכן המודעות והתוצאות שיתרחשו עקב הסתמכות על המודעות באתר הינה על אחריות המשתמש בלבד.
  5. חלק מהתכנים באתר הינם תכנים ממומנים.

 

 1. גילוי וחשיפת מידע
  1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לדווח לגורמי אכיפת החוק על כל פעילות המעלה חשד להפרה של חוקים, דינים או תקנות וזאת כדי להגן על האתר או עליך ועל יתר המשתמשים, ו/או כדי להבטיח את שלמות ותפעולו.
  2. אם ייקבע ע”י בימ”ש מוסמך, כי תנאי מתנאים אלו, הינו בלתי חוקי או בלתי אכיף, לא יהיה בכך כדי להשפיע או לגרוע מתוקפן של יתר הוראות והתנאים אשר יישארו בתוקפן ולא יהיה בכך כל וויתור ו/או פגיעה בהוראות אחרות בתקנון זה.

 

 1. סמכות שיפוט ודין חל
  1. תקנון זה ותנאיו יחולו ויפורשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל בלבד. כל סכסוך, מחלוקת או טענה המתייחסים לתקנון זה יהיו כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים במחוז ת”א בלבד.

 

 1. יצירת קשר

ככל שיש לך שאלות או תגובות אתה מוזמן לפנות אלינו לכתובת המייל [email protected]  או באמצעות מספר הטלפון שמספרו 0525708273 או בדואר רשום בכתובת: שמשון זליג 7 ראשון לציון. אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם.