תגית

נאסר לשידור

זו פרסומת לויאגרה?

לא. זו פרסומת למשהו אחר. במסגרת המשחק "נחש למי שייכת הפרסומת" אתם מתבקשים לנסות ולעשות את זה. מדובר בפרסומת שנאסרה…

בפה פעור

יש פרסומות שהתוית "נאסר לשידור" היא בלשון המעטה. הפרסומת הזו היא אחת מאלה. מומלץ לא לקרוא לפני זה למה הפרסומת, כך…