תגית

םמםא

אוי מרינה

הקמפיין החדש של עונות בהשתתפות מרינה מקסימיליאן בלומין, הוא.... המ... איך לומר... לא יודע מה הוא. מרינה מסתובבת…