הסכם ממון בפרק ב’ בחיים

הסכם ממון במהותו נועד להסדיר את יחסי הממון בין בני זוג, על מנת שבני הזוג יתנהלו בינם לבין עצמם בהתאם להסכמות שנוצרו ביניהם.

הסכם ממון יכול להיחתם בין צדדים לפני נישואיהם או אף במהלך נישואיהם.

לעיתים עצם החתימה על הסכם ממון עלולה לגרום לתחושה לא נוחה, אך במקרה בו המדובר בבני זוג שעבורם המדובר בנישואי פרק ב’ בחיים, כי אז חתימה על הסכם ממון מתקבלת בהבנה אף יותר.

בדרך כלל זוגות אשר נישאים זה לזו פעם שניה או אף יותר מכך, לאחר שעברו מערכת גירושין מייסרת וקשה, מודעים מלכתחילה לצורך להבטיח את עצמם במסגרת של הסכם ממון.

הסכם ממון בפרק ב' - גרטל גרבר
מקור תמונה: Shutterstock

זוגות שמתחילים פרק ב’ בחייהם עם בן זוג חדש, מבקשים למנוע מצב בו יחזרו על טעויות עבר ומבקשים להסדיר מלכתחילה את נושא איזון המשאבים ביניהם, אם חלילה יעלו נישואיהם השניים על שרטון.

בדרך כלל זוגות שנישאים בשנית מגיעים למערכת היחסים החדשה, לא רק בגיל מבוגר יותר ועם נסיון חיים עשיר יותר, אלא גם במצב בו צברו נכסים רבים יותר, אשר אותם מבקשים להסדיר במסגרת הסכם ממון.

כך לדוגמא – אשה או בעל מגיעים למערכת הנישואין החדשה לאחר שצברו על שמם זכויות פנסיוניות ו/או זכויות סוציאליות אחרות ממקום עבודתם. לאחרים פקדונות כספיים שרשומים על שמם. יש גם מצבים, והם שכיחים, בהם רשומות זכויות בדירת מגורים, על שם בעל או אשה המתחילים פרק ב’ בחייהם במסגרת ערכת זוגית חדשה.

במצב דברים זה, וכאשר מוסכם על בני הזוג החדשים כי הנכסים שנצברו על שמם, קודם למערכת הזוגית החדשה, יישארו שלהם בבעלותם הבלעדית, ללא רצון לחלוק בהם עם בן הזוג השני, חשוב מאד לערוך הסכם ממון ולאשר אותו בבית המשפט על מנת שיקבל תוקף משפטי.

הסכם ממון בשלב של פרק ב’ בחיים, צריך לכלול בחובו מספר פרמטרים חשובים. כך לדוגמא – הסכם ממון חייב לכלול התייחסות לרכוש מכל מין וסוג שהוא, שהביא כל צד למערכת הנישואין החדשה, והוראות באשר לאותו רכוש.

כך לדוגמא, אם המדובר בדירת מגורים  שהביא הבעל למערכת הנישואין החדשה ורשומה על שמו בלבד, יכול הבעל להתנות בהסכם הממון כי מלוא הזכויות בדירת המגורים שייכות לו ורק לו, וכי לאשה לא תהא כל זכות בה. יכול הבעל אף לקבוע כי היה ויתגוררו בני הזוג החדשים בדירה לתקופה מסויימת כי אז תהא זכאית האשה לזכויות מסוימות בה. בנוסף, נניח ותעבור הדירה שיפוץ יסודי ועלות השיפוץ תמומן על ידי הצדדים מכספים משותפים, ניתן לקבוע כי עלות השיפוץ תיזקף לשני הצדדים בחלקים שווים או שהאשה תהיה זכאית למחצית עלית ערך שווי הדירה בגין ההשבחה שנגרמה בגין שיפוץ הדירה.

עורך דין הסכמי ממון - גרטל גרבר
מקור תמונה: Shutterstock

חשוב להבין כי לעיתים, למרות חתימה על הסכם ממון, בני זוג בהתנהגותם בפועל משתפים האחד את השני במהלך חיי הנישואין בנכסים וזאת בניגוד להסכם הממון. כך לדוגמא, בעל שהחליט לרשום על שם האשה זכויות  בדירה הרשומה על שמו למרות שבהסכם ממון נקבע כי מלוא הזכויות בדירת המגורים שייכות לבעל בלבד. או –היה והמדובר בדירת מגורים השייכת לאשה ואשר מושכרת לצד ג’, ובהסכם הממון הוסכם בין הצדדים כי דמי השכירות שייכים לאשה, אך בפועל דמי השכירות המתקבלים משמשים את משק הבית המשותף. במצב דברים זה רצוי לערוך הסכם ממון חדש אשר יסדיר את הנושאים הללו בהתאם להסכמות החדשות.

חשוב מאד להיוועץ עם עו”ד גירושין שבקי בניסוח הסכם ממון בטרם חתימה על הסכם ממון, שלו השלכות ותוצאות הצופות פני עתיד.

המידע המוצג באתר זה הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה יעוץ או חוות דעת משפטית

נכתב באדיבות משרד עורכי דין – גרטל גרבר

אתר הפטריה הינו מגזין אינטרנטי של פנאי, בידור ותרבות. באתר תמצאו כתבות תוכן מעניינות, מדריכי קניה, סקירות ודירוגים מעולמות הצרכנות ועוד המון תכנים מגוונים, מעוררי השראה ומרחיבי אופקים. לפנייה למערכת האתר ניתן לפנות בכתובת [email protected] .
מערכת הפטריה

לייק לפטריה בפייסבוק